Targi 3D SOLUTIONS – druk 3D jako uniwersalne rozwiązanie

Targi 3D Solutions, Artykuł o Skanowaniu 3D

Miesięcznik Mechanik przygotował artykuł na temat targów 3D Solutions i druku 3D, w którym zostaliśmy zacytowani.

Najbliższe lata przyniosą spadek kosztów produktów druku 3D i zdecydowany wzrost wykorzystania go w przemyśle. Skomplikowane i trudne w produkcji elementy coraz częściej będą drukowane. Korzyści, jakie przynosi możliwość wytworzenia praktycznie gotowej części na jednej maszynie, nie da się pominąć, a minimalna ilość energii wykorzystanej w całym procesie oraz odpadów, jakie generuje druk 3D, pozytywnie wpłynie na ekologię procesów produkcyjnych, która dla wielu krajów jest kluczowa. Dodatkowo w kombinacji z optycznymi metodami kontroli jakości będzie można tanio i szybko zweryfikować geometrię wydrukowanej części, zapewniając najwyższą jakość, i zminimalizować reklamacje – przewiduje Jakub Sokołowicz.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem na temat wykorzystania w zastosowaniach przemysłowych oraz przyszłości druku 3D i skanowania 3D, w którym się wypowiedzieliśmy.