Skanowanie 3D Pręgierza w Poznaniu

Poznański Pręgierz przygotowany do skanowania 3D

Zastosowanie mobilnego, precyzyjnego, ręcznego, skanera 3D SCANTECH KSCAN Magic do skanowania 3D Pręgierza w Poznaniu.

Obecnie w Poznaniu prowadzona jest przebudowa Starego Rynku. Inwestycja rozpisana na dwa lata wymusiła demontaż zabytkowego Pręgierza. Aby móc go po wszystkim złożyć, zachowując oryginalny stan, przeprowadziliśmy jego inwentaryzację 3D.

Wykorzystując nasz mobilny skaner 3D KSCAN Magic wykonaliśmy precyzyjny skan 3D całego Pręgierza, łącznie z figurą kata, kolumną i cokołem. Następnie sporządzona została dokumentacja wymiarowa monumentu, którą konserwator będzie mógł dołączyć do archiwum projektu, by po zakończonej renowacji odtworzyć pierwotną konstrukcję.

Skanowanie 3D Pręgierza ręcznym skanerem 3D SCANTECH KSCAN
Skan 3D Pręgierza w Poznaniu
Poznański Pręgierz przygotowany do skanowania 3D
Poznański Pręgierz przygotowany do skanowania 3D
Skanowanie 3D Pręgierza ręcznym skanerem 3D SCANTECH KSCAN
Skanowanie 3D Pręgierza ręcznym skanerem 3D SCANTECH KSCAN Magic
Skanowanie 3D Pręgierza ręcznym skanerem 3D SCANTECH KSCAN
Skanowanie 3D Pręgierza ręcznym skanerem 3D SCANTECH KSCAN
Wysokość Pręgierza w Poznaniu
Zwymiarowana figura na poznańskim Pręgierzu
Pręgierz Poznań przygotowanie do skanowania 3D
Pręgierz Poznań przygotowanie do skanowania 3D
Skan 3D Pręgierza w Poznaniu
Skan 3D Pręgierza w Poznaniu
Skan 3D Pręgierza w Poznaniu
Skan 3D Pręgierza w Poznaniu
Wymiary Pręgierza w Poznaniu
Wymiary statuetki kata na Pręgierzu w Poznaniu
previous arrow
next arrow